2015 – Currently: HongFangLaw, Guangzhou,

2005 – 2015: HFG Law & Intellectual Property, Guangzhou

2004 – 2005: DHL, Guangzhou